Przetlumacz na jezyk angielski

Był to piękny,słoneczny poranek...
Gdzieś około 07.30 poszłam na długi spacer do parku z moim ''kochanym'' psem ''Aza''.Spacerowałam ,a Aza biegała za kijkiem.Nagle zauważyłam,że nie ma Azy...Byłam kompletnie roztrzęsiona.Usłyszałam ,że Aza szczeka ,nie byłam pewna czy to ona.Poszłam sprawdzic.Wołam ja,patrze a tu jakiś dziwny pojazd porywa mi psa.Biegne i wchodzę do tego pojazdu.Przetarłam oczy, bo zauważyłam UFO.Nawiązałam z nimi znajomośc i poprosiłam, aby oddali mi mojego psa.Nie chcieli go oddac,to ja w zamian oddałam im swój rower.Wkońcu oddali mojego kochanego psa.Zmęczone poszłyśmy do domu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T20:28:05+01:00
It was a beautiful, sunny morning ...
Somewhere around 07.30 I went on a long walk in the park with my "beloved" dog
"Aza". Walked and Aza ran for stick. Suddenly noticed that there is no Aza ... I was
completely shaken. I heard that Aza barking, I was not sure whether she. I went check. Cry I see and here a strange vehicle kidnap me dog. Run and I enter into this Vehicle. Rubbed eyes, because I saw them UFO. I made knowledge and asked me to cast my dog. No wanted it back, then I in return I gave them his bike. At last gave my beloved went to dog. Tired went home.