Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi weź z Pierwszej Księgi Machabejskiej.

1.Co wysłannicy królewscy zaproponowali matiaszowi i jego rodzinie
2. Zacytuj odpowiedź Matatiasz na propozycję wyslanników krolewskich.
3. Jakie wydarzenie dało początek walce z zarządzeniami i okupacją króla Antiocha Epifanesa?
4. Gdzie uciekł Matatiasz wraz z synami?
5. gdzie uciekli Żydzi, którzy nie chcieli wykonywać królewskich rozkazów?
6. dlaczego zgineli z rak najezdzcow ci, ktorzy uciekli na pustynie?
7. co postanowił matatiasz i jego przyjaciele po wydarzeniach na pustyni judzkiej?

Mają to być krótkie odpowiedzi.
Sigla do księgi - 1 Mch 1,1 - 2,41

1

Odpowiedzi

2009-09-27T18:07:08+02:00
1. Wysłannicy królewscy zaproponowali Matatiaszowi i jego rodzinie, by pierwsi z miasta Modin przystąpili do dekretu wydanego przez Antiocha IV (by zrzec się swoich obyczajów, składać ofiary bożkom i znieważać szabat) i dali przykład innym. W nagrodę mieli zostać ogłoszeni przyjaciółmi i obdarzeni licznymi darami, takimi jak złoto czy srebro.

2. "Jeżeli nawet wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy, na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swych ojców i zgodziły się na jego nakazy, to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodni9e z przymierzem, które zawarli nasi ojcowie. Niech nas [Bóg] broni od przekroczenia prawa i jego nakazów! Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na przawo, ani na lewo"

3. Początek walce z okupacją króla Antiocha Epifanesa dało pewne wydarzenie. Kiedy Matatiasz odmówił wykonania rozkazu króla, pewien Judejczyk podszedł do ołtarza i złożył ofiarę zgodnie z nakazami króla. Matatiasz widząc to zapłonął taką złością, że zabił tego człowieka i królewskiego urzędnika oraz zniszczył ołtarz.

4. Matatiasz wraz synami uciekli w góry.

5. Żydzi, którzy nie chcieli wykonywać królewskich rozkazów uciekli na pustynię do jaskiń.

6. Ci, którzy uciekli na pustynię zginęli z rąk najeźdźców, ponieważ nie bronili się. Nie odpowiadali, nie rzucali kamieniami w oprawców, nawet nie zatarasowali wejść do jaskiń, nie walczyli z poganami, nie zrobili nic, by obronić siebie, swoje rodziny i swoje ustawy.

7. Po wydarzeniach na pustyni, Matatiasz i jego przyjaciele postanowili, że jeśli ktoś zaatakuje ich w dzień sobotni i będzie chciał z nimi walczyć, to oni wyjdą mu naprzeciw i będą z nim walczyć, by nie zginąć tak, jak tamci ludzie na pustyni.