1 zadanie : Oblicz długość krawędzi sześcianu którego objętość wynosi 27cm3

2 zadanie: Oblicz objetość sześcianu którego pole powierzchni ściany bocznej wynosi 36cm2

3 zadanie: Oblicz objętość sześcianu którego Pc = 96cm2

Kto pierwszy daje naj :)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T20:26:13+01:00
1. V=27
a=∛27
a=3

2.pb=36
a=√36
a=6

v=6³
v=216

3.pc=96
6a²=96/;6
a²=16
a=√16
a=4

v=4³
v=64
2010-01-13T20:28:33+01:00
1. 27 do pierwiasta trzeciego stopnie i krawedz wynosi 3 cm
2. 36 pod pierwiastek wynosi 6 . i pożniej 6*6*6=216cm3
3. 96:6=16 póżniej pod pierwiastek 16 i wychidzi 4 . i jeszce 4*4*4=64cm3
2010-01-13T20:30:11+01:00
Zad1
a³=27cm³
a=∛27cm³
a=3cm

Zad2
p=a²
p=36cm²
a=∛36cm²
a=6
V=6³
V=216cm³

Zad3
Pc = 96cm² /6
p=16cm²
a=4cm
V=4³
V=64cm³