Przeczytaj uważnie zdania i wpisz litere P przy prawdziwych lub litere F przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl będne sformułowania i popraw je.
1.W skład atomów pierwiastków wchodzą następujące cząstki podstawowe protony neutrony i elektrony
2.W skład jądra atomowego wchodzą protony i elektrony.
3.Liczba atomowa Z określa liczbę elektronów równą liczbie neutronów w atomie, a liczba masowa A określa sume protonów i neutronów.
4.Proton porusza się w przestrzeni wokół jądra. Jego ładunek elektryczny wynosi+1
5.Neutron jest elektrycznie obojentny , zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu.
6.Jądro atomu zawiera 16 protonów, a wokół jądra krąży dwa razy więcej elektronów.

Proszę szybko to na jutro!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T20:27:21+01:00
Prawdziwe:1,3,5
Fałszywe:2 (w skład jądra atomowego wchodzą neutrony i protony),4 (proton znajduje się w jądrze atomu),6 (liczba protonów jest równa liczbie elektronów)