ZADANIE 1.

a). Miejsca zwycięstw Jana 3 Sobieskiego nad Turkami.
b).Podaj nazwę miejsce katolickiego kultu religijnego , które zaatakowali Szwedzi w czasie Potopu.

ZADANIE 2.
Uzupełnij teksty.
A. Wiek............ w historii Polski nazywany jest wiekiem wojen, ponieważ Rzeczpospolita była uwikłana w wiele konfliktów.Główną przyczyną wojen polsko-szwedzkich było dążenie obydwu państw do uzyskania ................... na Morzu.................

B. Do konfliktu z Turcją doszło z powodu łupieżczych wypraw , któr miały miejsce na pograniczu ................... tatarskim.Dodatkowo Turcja prowadziła politykę............... i dążyła do podporządkowania sobie wielu ...................

2

Odpowiedzi

2010-01-13T20:39:29+01:00
Zad.1
a) Bitwy stoczone przez Polaków pod dowództwem Jana Sobieskiego
* Podhajce (1667)
* Bracław (1671)
* Mohylów (1671)
* Kalnik (1671)
* Krasnobród (1672)
* Niemirów (1672)
* Komarno (1672)
* Kałusz (1672)
* Chocim (1673)
* Bar (1674)
* Lwów (1675)
* Trembowla (1675)
* Wojniłów (1675)
* Żurawno (1676)
* Wiedeń (1683)
* Parkany (1683)
* Jazłowiec (1684)
* Żwaniec (1684)
* Jassy (1686)
* Pereryta (1691)

b) Klasztor w częstochowie
zad.2
wiek XIV.....uzyskania terytorium na morzu bałtyckim.


Więcej nie wiem mam nadzieje na najlepszą pracę gdzyż jest tu jedyna i mam nadzieje prawidłowa =]
4 3 4
2010-01-13T20:44:54+01:00
A)
jan 3 sobieski- wieden
hetman jan sobieski - chocim

b)
czestochowa
2.
A. Wiek 17 w historii Polski nazywany jest wiekiem wojen, ponieważ Rzeczpospolita była uwikłana w wiele konfliktów.Główną przyczyną wojen polsko-szwedzkich było dążenie obydwu państw do uzyskania .przewagi na Morzu.baltyckim

B. Do konfliktu z Turcją doszło z powodu łupieżczych wypraw , któr miały miejsce na pograniczu polsko tatarskim.Dodatkowo Turcja prowadziła politykę ekspansji i dążyła do podporządkowania sobie wielu terenow
3 5 3