Odpowiedzi

2010-01-13T20:37:20+01:00
2010-01-13T20:38:17+01:00
2010-01-13T21:21:32+01:00
1 wojna punicka trwała od 264-241 p.n.e. a więc trwała 23 lata

2 wojna punicka trwała od 218-201 p.n.e. a więc trwała 17 lat

3 wojna punicka trwała 149-146 p.n.e. od a więc trwała 3 lata