Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-03-18T23:08:46+01:00
Zadanie jest bardzo proste.

Siła ciężkości wyraża się wzorem F = m * a z II zasady dynamiki Newtona

wobec tego:

m = 1/4kg
a = 10m/skwadr.

F = 1/4 * 10 = 2,5kg * m/skwadr = 2,5N

Wartość Siły wynosi 2,5 niutona
3 5 3