Zadanie z angielskiego polecenie:
which ways of using animals do you think are acceptable ? Which aren't ? Compare opinions in pairs . Then choose one of the ways of using animals and prepare a short speech for or against it.
-dogs leading the blind
-dogs helping the police
-animals in the circus
-zoos
-keeping animals as pets (which ones?)
-experiments on animals
-bullfights
-using animals for military purposes

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T20:47:55+01:00
Które sposoby wykorzystywania zwierząt myślisz są dopuszczalne? Które nie są? Porównaj opinie w parach. Następnie należy wybrać jeden ze sposobów wykorzystania zwierząt i przygotować krótkie przemówienie na lub przeciwko niemu.
psy prowadzące niewidomych
psy pomagają policji
zwierząt w cyrku
-zoo
utrzymania zwierząt, zwierzęta domowe (jakie?)
eksperymentów na zwierzętach
-walk
1 1 1