Odpowiedzi

2010-01-13T20:45:01+01:00
P'/P=k²

P'=P+77
k=6/5

P+77/P=(6/5)²
P+77/P=36/25
P+77=36/25*P
77=36P/25-25P/25
77=11P/25
1925=11P
P=175 cm²

P'=175+77
P'=252 cm²

Pola tych trójkątów wynoszą 175cm² i 252cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T20:47:24+01:00
Skala podobieństwa figur k=⁶/₅
czyli skala podobieństwa pól=k²=³⁶/₂₅

P₁=x+77
P₂=x


(x+77):x=36:25

36x=25x+1925
11x=1925

x=175=P₂


X+77=175+77=252= P₁


pola mają 252 i 175 cm²

spr.252:175=1,44
36:25=1,44