Zad.1
Anglicy w XVI-XVIIIw. podporzadkowali sobie....... w Ameryce Północnej. Traktowali je głównie jako...... tanich surowców i jako ........zbytu dla towarow angielskich.
Zad.2
Wyjasnij kim byli i czego dokonali: Jerzy Waszyngton, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski.
Zad.3
Wyjaśnij, na czym polega tzw. trójpodział władzy, który pojawił sie po raz pierwszy w K onstytucji USA i stał sie podstawa wszystkich nowoczesnych konstytucji. Jaki urzad wprowadziła po raz pierwszy w dziejach amerykanska konstytucja?
Zad.4
Napisz jakie byly dazenia poszczególnych grup spolecznych we Francji pod koniec XVIIIw.: burżuazji, rzemieslnikow i kupców, chłopów.
Zad.5
Uzupełnij zdania, podajac czynniki, które doprowadziły do wojen rewolucyjnej Francji z państwami europejskimi.
FRANCJA: Rewolucyjna Francja starała sie pzeniesc hasła równości społecznej na..........
Europa: Spokrewnieni z francuskimi Burbonami monarchowie wystepowali.......................
Władcy Europejscy obawiali sie przeniesienia haseł rewolucyjnych i republikańskich na.................................
Zad.6 Juz w XVIw. Jan Zamoyski powioedział: "Takie beda Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie". Wyjaśnij, dlaczego reforma edukacji, UTWORZENIE sZKOŁY rYCERSKIEJ I Komisji Edukacji Narodowej miały tak duże znaczenie dla dobra państwa.
Zad.6.
Pod nazwami stronnictw wpisznazwiska ich przywódców.
Stronnictwo Dworskie, Stronnictwo patriotyczne, Stronnictwo Hetmańskie.
Zad.7
Uzupełnij schemat.
Sejm wielki obradował od ... do....(potem jest strzałka w dół)
Reformy(i nastepne trzy strzałki: w dół, w lewo, w prawo) Pod strzałka na lewo jest napisane: Prawow Miastach, pd strzałka w dół jest uzupełnione a pod strazłka w prawo jest Konstyutcja 3 Maja.
Zad.8
Jakie nadzieje wiazano z wprowadzeniem Konstytucji 3 Maja?
Zad.9.
Wyjasnij dlaczego słowo "Targowica" stało sie synomimem zdrady narodowej.
Zad.10 Z poprzestawianych liter ułóż hasło i wyjasnij je.
Oto Litery: TIURVTIMAILITIR. Ma wyjść hasło dwuwyrazowe.
Zad.11
Wpisz do tabelki wszystkie zanne ci zasługi Stanisława Augusta Ponaitowkiego. A także argumenty przeciwko niemu. Nastepnie dokonaj Oceny Panowania Króla. Top jest tabelka składajaca sie z trzech czesci; Pierwsza(Stanisław August Poniatowki byl dobrymkrólem, poniewaz: i tam trzeba napisac dlaczergo), Druga(Stanisław August Poniatowki był zlym królem, ponieważ)
i trzecia(Ocena). Dzieki za rozwiazanie i przepraszam jezeli znajdzie ktos jakies literówki.

1

Odpowiedzi

2010-01-13T21:55:33+01:00
Zad. 1
kolonie
miejsce skupu
miejsce
Zad.2
Jerzy Waszyngton- pierwszy prezydent USA
19 1 19