Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T20:52:08+01:00
Rolnictwo w Ameryce Północnej jest wysoko rozwinięte i z mechanizowane. Na gruntach ornych uprawia się przede wszystkim pszenicę, kukurydzę,soję,bawełne,ryż i chmiel.Podstawową role w rolnictwie amerykańskim stanowią farmy, czyli prywatne wielkoobszarowe gospodarstwa. Charakteryzują się one wysoką mechanizacją i specjalizacją produkcji.

W Ameryce Południowejrolnictwo jest prymitywne, gospodarstwa produkują żywność tylko na swoje potrzeby. Inaczej się ma sprwa plantycji- wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, które produkują głownie żywność i przedmioty przeznaczone na eksport. Stanowią niewielki odsetek gospodarstw. Przynoszą one ogromne zyski ale tylko swoim właścicielom.Na zły stan rolnictwa odpowiadają też niekorzystne warunki naturalne tj klimat i rzeźba terenu.