Odpowiedzi

2010-01-13T20:49:46+01:00
Akcje małego sabotażu
Propagandowo-psychologiczne oddziaływanie małego sabotażu adresowane było zarówno do własnego społeczeństwa, jak i do nieprzyjaciela. W przypadku społeczeństwa polskiego chodziło przede wszystkim o podtrzymanie morale – danie świadectwa temu, że istnieje ruch oporu, utwierdzaniu wiary w ostateczne zwycięstwo. Część działań miała zdecydowanie cel "wychowawczy" – służyła zapobieżeniu postawom i zachowaniom uznawanym za niewłaściwe w okupacyjnej rzeczywistości – począwszy od zwalczania zwyczaju chodzenia do kin, poprzez akcje przeciw kobietom spotykającym się z Niemcami, fotografom eksponującym zdjęcia niemieckich żołnierzy aż do tępienia zachowań jawnie kolaboranckich.

Wrogowi mały sabotaż uzmysłowić miał istnienie nieustającego społecznego oporu, osłabić wiarę w zwycięstwo (akcja V, przypominanie klęski pod Stalingradem itp.). Przeciwko osiedlającym się w Polsce cywilnym Niemcom skierowana była posługująca się technikami małego sabotażu Akcja Gdańsk. Częściowo techniki te wykorzystywała również Akcja N, której adresatami byli żołnierze Wehrmachtu.
3 5 3
2010-01-13T20:51:24+01:00
Malowanie kotwic stało się symbolem oporu i dało początek akcji Małego Sabotażu. Akcja ta, mająca na celu podtrzymywanie ducha oporu i nękanie okupanta, rozwinęła się z rozmachem pobudzając wyobraźnię, inicjatywę i poczucie humoru młodych ludzi w szeregach harcerskich. Akcja musiała byź zaplanowana do ostatniego szczegółu i przeprowadzona szybko i sprawnie, ponieważ odbywała się w miejscach publicznych, a złapanym groziło aresztowanie. Pierwszym założeniem Małego Sabotażu było utrzymanie lub przywrócenie polskiego charakteru miasta: ulice, wystawy w sklepach, chodniki i mury były nasze. Więc na murach malowano hasła i daty świąt narodowych. Pisano listy do właścicieli sklepów fotograficznych, aby usunęli fotografie umundurowanych Niemców a tym, którzy nie posłuchali tłuczono szyby. W kinach wyświetlano propagandowe filmy niemieckie – zorganizowano więc akcję plakatową „tylko świnie siedzą w kinie” oraz podrzucano śmierdzące płyny, aby ludzie przestali chodzić do kina. Propagowano pracę w zwolnionym tempie w zakładach pracujących na potrzeby Niemców – symbolem tej akcji był żółw, który również pojawił się na murach i parkanach. W dniu rocznic narodowych – 3. maja i 11. listopada – wywieszano biało-czerwone flagi....Ale najsłynniejszym wyczynem Wawra była głośna na cały kraj i świat cały sprawa tablicy na pomniku Kopernika.”
2 5 2