Pojęcia:
a)Śluby wiedeńskie
b)sekularyzacja
c)chołd pruski
d)kaprowie
e)folwark pańszczyźniany
f)filsacy
g)przywileje
h)demokrajcja szlachecka
i)sejmniki zeiemskie
j)sejm walny
k)ruch egzekucyjny
l)wojska kwarciane
m)magnaci
N)arianie
o)arasy
Postaci(krótka biografia i wydarzenie z nim związane):
a) Zygmunt Stary
b) Zygmunt August
c) Królowa Bona
d)Albreht Hohenzeger
e)Jan Kochanowki
f)Mikołaj Kopernik
g)Andrzej Frycz Madrzewski,
h)Stanisław Hoziurz
i)Mikołaj Rej
j)Jakub Wujek
Wydarzenia
a)data i przyczyny ostatniej wojny z Zakonem
b)data Hołdu Pruskiego
c)Data podpożąkowania inflant Polsce
d)Przyczyny i skkutki postanowienia Folwarków
KRÓTKO I NA TEMA bo zgłoszę jako błędne. Przepraszam za błędy w pisowni.

1

Odpowiedzi

2010-01-13T21:22:10+01:00
B – przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego spod władzy kościelnej na rzecz władz świeckich.
c W wyniku tego aktu Prusy Zakonne zostały przekształcone w Księstwo Pruskie jako lenno Polski.
d właściciele statków
e Folwark to wielkie gospodarstwo rolne, lub rolno-hodowlane funkcjonujące od XIV wieku
f przedstawiciel grupy zawodowej zajmującej się w dawnej Polsce flisem, czyli rzecznym transportem towarów
g inaczej prawa
h żądy szlachciców
i zjazd całej szlachty z terenu danej ziemi albo województwa
j nazwa parlamentu w dawnej Polsce
kruch polityczny średniej szlachty w XVI w
l zaciężne oddziały wojskowe
m magnateria, najwyższa warstwa stanu szlacheckiego w państwie polsko-litewskim
o ozdoba komnat wawelskich

przepraszam że odpowiedziałam tylko na pierwsze pytanania ale myśle że pomogłam zresztą sondze że dodałas zbyt mało punktów aby ci to wszystko rozwiązali :)