Jestes na spotkaniu z posłem, który reprezentuje pogląd, że podejmowanie decyzji w sejmie na zasadzie jednomyślności jest słuszniejsze od zasady większości głosów. Oto jego argumenty:

a) Za moim jednym głosem stoję nie tylko ja, lecz cała rzesza szlachta, której wolę reprezentuję. Nie może, więc głos posłów innych województw być mocniejszych od mego. Za nimi może wszak stać znacznie mniej braci szlacheckiej.
b) Król rozdaje urzędy i oddaj w dzierżawę majątki państwowe, pozyskać może w ten sposób łatwo sługosów. Ci nie w interesie ogół szlachty występowac będą, lecz w interesie swego dobroczyńcy, a to godzi w wolność szlachecką- chlubię naszego państwa. Władzy absolutnej w Rzeczpospolitej ni ja, ni moja dziatwa nie doczekają, choćbym życie miał złożyć w ofierze.
c) Obce mocarstwa w sprawy wewnętrzne Rzeczpospolitej coraz częściej się wtrącają, obsypując przekupnych posłów bogactwami. Zawsze jednak znajdzie się jeden cnotliwy, który zerwie obrady, bowiem interes Rzeczpospolitej jako wielki patrota będzie miał na uwadze.
d) Godność poselską uważam za najwyższy zaszczyt. Zawsze kieruję się interesem państwa, a nie prywatną potrzebą. W przypadku więc, gdyby projekt uchwały konieczny był dla ojczyzny, dałbym się przekonać i nie sprzeciwiłbym się nawet, gdybym miał odmienne zdanie. Podobnie jak ja myśli cała brać szlachecka, bowiem to my naród stanowimy.

Przekonaj swojego rozmówcę, ze nie ma racji. Podaj swoje argumenty

1

Odpowiedzi

2010-01-14T14:20:54+01:00
A) Ale jeden poseł może być mądrzejszy niż reszta szlachty.
b)Inni posłowie także mają prawo głosu, a o to, żeby żadne prawa szlachty, ani innych ludzi nie zostały złamane, zadbamy.
c) Poseł może zerwać obrady, ale ma wtedy na uwadze dobro kraju, albo może uważać wniosek za niesłuszny.
d) Tak, ale wtedy poseł może myśleć o dobru kraju i narodu, w tym także i szlachty.