Rozwiaz nierownosci :
a) 2(3-2x)-3<3(x-1) -1
b) 2,4(x-1)-4,5<3(0,5-0,6x)
c) (5/6x) - (6+x/3) ≤ 3/2
d)[2(x+2)/3] - (2-3x)/9 ≥ x-1
e)1/3 (x-1/2) - 5x-(1/2)- (5x-1/2) ≤ x-(2/3) (x+1)

jakby co to jest zadanie 53 str. 200 podręcznika z 1 gimnazjum "matematyka 1"

1

Odpowiedzi

2009-04-05T18:47:53+02:00
A) 6-4x-3<3x-3-1
-4x-3x<-3-1-6+3
-7x<-7|:(-7)
x>1
b) 2,4x - 2,4 - 4,5<1,5-1,8x

2,4x+1,8x< 1,5+4,5+2,4
4,2x<8,4|:(4,2)
x<2