Bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań z chemi....
1.)Zapisz etapową dysocjację dla następujących kwasów i nazwij aniony:
-kwas azotowy (V)
-kwas chlorowy(VII)
-kwas ortofosforowy (V)
-kwas siarkowy (IV)
2.)Dokończ równania reakcji zapisz cząsteczkowo i jonowo lub zaznacz czy reakcja nie zachodzi:
Ba+ HCL (aq)
Cu+HBr(aq)
Al2O3+H2SO4
SO3+HNO3
Na2SiO3+HCL(aq)
Na2CO3+H2SO4

1

Odpowiedzi

2011-08-25T15:34:59+02:00

zad.1

kwas azotowy(V):

HNO_3-->H^+ + NO_3^-

jony: kation wodoru i anion azotanowy(V)

 

kwas chlorowy(VII):

HClO_4-->H^+ + ClO_4^-

jony: kation wodoru i anion chloranowy(VII)

 

kwas ortofosforowy(V):

H_3PO_4-->H^+ + H_2PO_4^-

jony: kation wodoru i anion diwodorofosforanowy(V)

H_2PO_4^--->H^+ + HPO_4^2^-

jony: kation wodoru i anion wodorofosforanowy(V)

HPO_4^2^--->H^+ + PO_4^3^-

jony: kation wodoru i anion fosforanowy(V)

 

kwas siarkowy(IV):

H_2SO_3-->H^+ + HSO_3^-

jony: kation wodoru i anion wodorosiarczanowy(IV)

HSO_3^--->H^+ + SO_3^2^-

jony: kation wodoru i anion siarczanowy(IV)

 

 

zad.2

Ba+2HCl-->BaCl_2+H_2\\ Ba + 2H^+ + 2Cl^- -->Ba^2^+ + 2Cl^- + H_2

 

Cu+HBr-->nie\ zachodzi\\

 

Al_2O_3+3H_2SO_4-->Al_2(SO_4)_3+3H_2O\\ Al_2O_3 + 6H^+ + 3SO_4^2^- -->2Al^3^+ + 3SO_4^2^- + 3H_2O

 

SO_3+HNO_3-->nie\ zachodzi\\

 

Na_2SiO_3+2HCl-->2NaCl+H_2SiO_3\forall\\ 2Na^+ + SiO_3^2^- + 2H^+ + 2Cl^- -->2Na^+ + 2Cl^- + H_2SiO_3\forall

 

Na_2CO_3+H_2SO_4-->Na_2SO_4+CO_2+H_2O\\ 2Na^+ + CO_3^2^- + 2H^+ + SO_4^2^- -->2Na^+ + SO_4^2^- + CO_2 +H_2O