1. a)zamień na milimetry kwadratowe.
16 cm kwadratowych 3,2 cm kwadratowych 2,1 dm kwadratowych 0,35 m kwadratowych
b)zamień na metry kwadratowe.
6 km kwadratowych 0,05 km kwadratowych 75 dm kwadratowych 45 cm kwadratowych
30. a)zamień na hektary.
3 km kwadratowych 0,02 km kwadratowych 620 m kwadratowych 135 a
b)30 km kwadratowych 0,5 km kwadratowych 1,2 ha 470 m kwadratowych

Prosze z przelicznikami:), czyli np. 1cm--->100m

3

Odpowiedzi

2010-01-13T21:18:35+01:00
1.
a)
16 cm kwadratowych = 1600 mm kwadratowych
3,2 cm kwadratowych = 320mm kwadratowych
2,1 dm kwadratowych = 21000 mm kwadratowych
0,35 m kwadratowych = 350000mm kwadratowych
b)
6 km kwadratowych = 6000000 m kwadratowych
0,05 km kwadratowych = 50000 m kwadratowych
75 dm kwadratowych = 0,75 m kwadratowych
45 cm kwadratowych = 0,0045 m kwadratowych
30.
a)
3 km kwadratowych = 300 ha
0,02 km kwadratowych = 2 ha
620 m kwadratowych = 0,062 ha
135 a= 1,35 ha
b)
30 km kwadratowych = 3000 ha
0,5 km kwadratowych = 50 ha
1,2 ha = 1,2 ha
470 m kwadratowych = 0,047 ha
2 5 2
2010-01-13T21:22:01+01:00
1. a)zamień na milimetry kwadratowe.
16 cm kwadratowych 3,2 cm kwadratowych 2,1 dm kwadratowych 0,35 m kwadratowych
b)zamień na metry kwadratowe.
6 km kwadratowych 0,05 km kwadratowych 75 dm kwadratowych 45 cm kwadratowych
30. a)zamień na hektary.
3 km kwadratowych 0,02 km kwadratowych 620 m kwadratowych 135 a
b)30 km kwadratowych 0,5 km kwadratowych 1,2 ha 470 m kwadratowych

1.

a) 1cm²->100mm²
16cm²->1600mm²
3,2cm²->320cm²

1dm²->10000mm²
2,1dm²->21000mm²

1m²->1 000 000mm²
0,35m²->350000mm²

b) 1km²->1 000 000m²
6km²->6 000 000m²
0,05km²->50000m²

1dm²->0,01m²
75dm²->0,75m²

1cm²->0,0001m²
45cm²->0,0045m²

30.

a)1km²->100ha
3km²->300ha
0,02km²->2ha

1m²->0,0001ha
620m²->0,062

1a->0,01ha
135a->1,35ha

b) na co zamienić ?
3 3 3
2010-01-13T21:28:56+01:00
1. a) 1cm²-->100mm²
16cm²--> 1600mm²

1cm²-->100mm²
3,2cm²-->320mm²

1dm²-->100cm²-->10000mm²
2,1dm²-->21000m²

1m²-->10000cm²-->1000000mm²
0,35m²--> 350000mm²

b) 1km²-->1000000m²
6km²--> 6000000m²

1km²-->1000000m²
0,05km²-->50000m²

1dm²-->0,01m²
75dm²--> 0,75m²

1cm²-->0,0001m²
45cm²-->0,0045m²

30 a) 1km²--> 100ha
3km²--> 300ha

1km²-->100ha
0,02km²-->2ha

1m²--> 0,0001ha
620m²--> 0,062ha

1a-->0,01ha
135a--> 1,35ha

b) 1km²-->100ha
30km²-->3000ha

1km²--> 100ha
0,5km²-->50ha

1,2ha=1,2ha

1m²--> 0,0001ha
470m² --> 0,47ha
2 1 2