Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T08:16:55+01:00
Z tego faktu wynika, że jesteś uczniem, a więc częścią społeczności lokalnej. Jest to jedna z instytucji w w waszym regionie. Podobnie jak inne ma swoje prawa ogłasza obowiązki członków (uczniów) i posiada kodeks (WSO i inne kodeksy uczniowskie). Posiada jednostkę rządzącą( np. samorząd uczniowski, radę rodziców) i jednostkę reprezentującą (dyrektor szkoły). Każdy w niej pełni przydzieloną mu funkcję i żyje jakby jakby w symbiozie(uczniowie nie poradziliby sobie bez nauczycieli). Jednak szkoła współpracuje także z innymi instytucjami (Ministerstwo Oświaty, kuratoria, poradnie psychologiczne i kiedy trzeba policja). Stanowi, więc jeden z elementów naszej społeczności bez którego trudno jest funkcjonować.
1 1 1