Zad. 1
Trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych 3cm i 4 cm jest podobny do trójkąta A'B'C', którego obwód wynosi 36 cm. Oblicz długości boków trójkąta A'B'C'.

zad 2.
Uzasadnij, że odcinek łączacy środki dwóch boków trójkata jest równoległy do trzeciego boku i równy jego połowie.

Daje 30 pkt. bo więcej nie mam. proszę o dokładne wykonanie.

1

Odpowiedzi

2010-01-13T21:19:42+01:00
3²+4²=c²
9+16=c²
c²=25
c=5
Obw. ABC=5+4+3=12
36/12=3
a prim=3×3=9
b prim=3×4=12
c prim= 3×5=15