40 Pkt !!! 2 pytania po angielsku
1. Would you like to work from home? What are the advantages and disandvantages
2. Whih of these people should not in your opinion, go on strike: doctors, nurses, teachers, firefighters, street cleaners, dustmen. bus drivers? why?
ok 8 zdań do każdego i jesli możecie to też przetłumaczcie na Polaka:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T16:22:44+01:00
1. I would like to work from home because I was there, peace, freedom, did not hamper me in August I could use all the measures and, above all,
tenderness would be very good.

1. Chciałabym pracowac w domu poniewAŻ miała bym tam spokój, swobodę, nie krępowała bym sie mogla bym uzywac wszystkich srodkow ,a przede wszystkim
czula bym sie bardzo dobrze.


2. I think the strike should be nurses and firefighters Mountain because we receive a very small resources for maintenance, new equipment, and they place little


2. moim zdaniem strajkować powinny pielęgniarki i strazacy gorscy poniewaz dostaja bardzo male środki na utrzymanie, nowy sprzet i malo im placą