Odpowiedzi

2010-01-13T21:26:38+01:00
Imię Nazwisko miejscowość, data
adres
kod pocztowy


Szanowna Pan/i Dyrektor
Gimnazjum nr .... we np WrocławiuUprzejmię proszę o wydanie mi stypendium szkolnego na rok 2009/2010.
Swoją prośbę motywuję ziężką sytułacją materialną w domu (brak pieniędzy na książki itp.). Pieniądze ze stypendium chciałabym przeznaczyć na zakup książek oraz niezbędnych przyborów szkolnych.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby
z poważaniem
podpis własnoręczny
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T21:32:47+01:00
Anna Nowak Warszawa, 12-01-2010r.
ul. Miła 12
Warszawa

Uniwersytet Warszawski-
wydział psychologia

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi stypendium naukowego.
Prośbę swą motywuje tym że mam bardzo dobre wyniki u nauce. Jest mi potrzebne to stypendium do zakupu książek na nowe półrocze.
Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby serdecznie dziekuję.
1 5 1