Odpowiedzi

2009-09-27T13:50:13+02:00
Zaczyna od V0=0
w pierwszej sek V1=V0+a
w drugiej sekundzie V2=V0+2a
w trzeciej sekundzie V3=V0+3a
w czwartej sekundzie V4=V0+4a

Vsr = (V1+V2+V3+v4)/4
Vsr= (4V0+10a)/4
Vsr=10a/4
a=4*Vsr/10
a=2m/s2
2009-09-27T13:53:30+02:00
V(t) = Vo + at

V(t) - prędkość
Vo - prędkość początkowa, tu równa 0
a - przyspieszenie
t - czas

V(t) = at

a = V(t)/t = 5 m/s / 4s = 1,25 m/s²