Odpowiedzi

2010-01-13T21:49:46+01:00
To położenie obiektów w otoczeniu z użyciem zjawiska echa akustycznego.
Tą metodę wykorzystują zwierzęta takie jak nietoperze czy walenie do wychwytywania zdobyczy. Ludzie również posługują się echolokacją ( np. przez niewidomych).W 1944 Donald Griffin amerykański zoolog zajmujący się badaniem nietoperzy wprowadził termin echolokacji.Korzystjąc z niej wytwarzane są krótkie dźwięki o wysikiej częstotliwości.
2 3 2