Odpowiedzi

2010-01-13T21:42:32+01:00
Ja umniem bo miałem to juz na lekcji tu na dole masz podział1. Przemysł - jest to działalność gospodarcza polegająca na pozyskiwaniu surowców i wytwarzaniu wyrobów, a także górnictwo, kopalnictwo, przetwórstwo i energetyka.

2. Produkt Krajowy Brutto - jest to wartość wytwarzanych dóbr i usług przez gospodarkę danego kraju w określonym czasie.

3. Funkcje przemysłu:
a) produkcyjna (pozyskiwanie i przetwarzanie surowców)
b) społeczna (tworzenie miejsc pracy, podnoszenie kultury technicznej i warunków bytu)
c) przestrzenna (urbanizacja, zmiany środowiska)

4. Czynniki lokalizacji przemysłu:
a) przyrodnicze: dostępność surowców mineralnych i zasobów wodnych, sprzyjający klimat, dogodne ukształtowanie terenu
b) społeczno - ekonomiczne: wartość siły roboczej, bliskość i wielkość rynku zbytu, dostępność transportu, postęp naukowo techniczny, regulacje prawne, ulgi podatkowe

5. Podział przemysłu na działy i gałęzie:
a) wydobywczy (górnictwo)
b) przetwórczy (energetyczny, metalurgiczny, elektromaszynowy, chemiczny, mineralny, drzewny, spożywczy)
2 5 2