Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T21:49:17+01:00
Nie można mówić o Europie bez jej chrześcijańskich korzeni, gdyż Chrześcijaństwo kładło podwaliny pod niemal każdą dziedzinę życia ludzi przez cały początek kształtowania się Europy jako takiej znanej dziś, od Starożytnego Rzymu, który przyjął Chrześcijaństwo, poprzez opierające się na teocentryźmie i głębokiej wierze ludzi średniowiecze, aż po Barok, w którym również wiara odgrywała wielką rolę, szczególnie we Włoszech i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Sam Kościół katolicki jest największą i najświetniejszą pozostałością po Imperium Rzymskim i był przez półtora tysiąclecia, aż do dziś, głównym źródłem cywilizacji, nauki i kultury. Chrześcijaństwo jest więc nieodłączną częścią Europy.
10 4 10
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty