1. Określ liczbę rozwiązań równania w zależności od wartości parametru m
(m^2-4) m^2-2(m+2)x+1=0

2.Rozwiąż:
a) x^3-3x^2-|5x-15|=0
b) |x^4-1|<3x^3-3

3. Dany jest wielomian W(x)=x^3+kx^2-4
a) wyznacz współczynnik K tego wielomianu wiedząc, że wielomian ten jest podzielny przez dwumian x+2
b) Dla wyznaczonej wartości K rozłóż wielomian na czynniki i podaj wszystkie jego pierwiastki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T12:57:26+01:00
1. Określ liczbę rozwiązań równania w zależności od wartości parametru m
(m^2-4) m^2-2(m+2)x+1=0

2.Rozwiąż:
a) x^3-3x^2-|5x-15|=0
b) |x^4-1|<3x^3-3

3. Dany jest wielomian W(x)=x^3+kx^2-4
a) wyznacz współczynnik K tego wielomianu wiedząc, że wielomian ten jest podzielny przez dwumian x+2
b) Dla wyznaczonej wartości K rozłóż wielomian na czynniki i podaj wszystkie jego pierwiastki....
2 1 2