Ustal elementarny wzór węglowodoru, wiedząc, że w wyniku spalenia 2 objętości tego węglowodoru otrzymano 8 objętości tlenku węgla(IV) i 10 objętości pary wodnej. Objętości gazów odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.

1

Odpowiedzi

2010-01-13T22:22:24+01:00
Węglowodór ma wzór:
CxHy, gdzie x=liczba atomów węgla, y=liczba atomów wodoru
Tlenek węgla(IV) to po prostu dwutlenek węgla CO2
Ponieważ w reakcji biorą udział same gazy, to w tych samych warunkach 1 mol każdego z nich zajmuje tę samą objetość. Możemy więc objętości traktować jak ilości moli.

2CxHy + O2 ----> 8CO2 + 10H2O
Uzupełniamy współczynnik przy O2:
2CxHy + 13O2 ----> 8CO2 + 10H2O

Po prawej mamy 8C i 20H, więc aby była równość, musi być:
2x=8
2y=20
Więc x=4, y=10

Szukany węglowodór to C4H10, czyli węglowodór nasycony zwany butanem.

3 4 3