Odpowiedzi

2010-01-13T22:18:38+01:00
ANGLIKANIZM
-zapoczatkowany przez Henryka VIII
- w 1534 roku zostal wydany akt supremacji
- w tym odlamie komunia przyjmowana jest pod dwiema postaciami
-zniesiony jest celibat
- jest tez sekularyzacja dobr duchownych

Luteranizm
- podstawa wiary jest: Pismo Świete
- inicjator: Marcin Luter
- Biblia w jezykach narodowych
- sekularyzacja (zeswietczenie) dobr klasztornych
-usprawiedliwienie przez wiare
- przyjmowane sa tylko dwa sakramenty: chrzest i komunia swieta

KALWINIZM
- inicjator: Jan Kalwin ( byl prawnikiem)
- 536 rok "Urzadzenie religii chrzesciajnskiej"
- teoria predystynacji (przeznaczenie)
- konsystorz
- dwa sakramenty: chrzest i komunia swieta
- brak celibatu
- sekularyzacja dobr duchownych, klasztornych
- lichwa
- albo zbawienie albo potepienie
20 4 20
2010-01-13T22:18:51+01:00
Kalwinizm
-wiara w predestynację (przeznaczenie)
-surowe normy moralne
-pracowite, oszczędne życie
- zerwanie z hierarchią kościelną
-pozostawienie 2 sakramentów - chrztu i komunii
-komunia pod dwiema postaciami
-zniesienie celibatu, kultu świętych i Maryi
- uproszczenie obrzędów religijnych
-rezygnacja z zakonów
- msza i biblia w języku narodowym
- głównym źródłem wiary biblia

anglikanizm
-akt supremacji - król głową kościoła
- zerwanie z hierarchią kościelną
-pozostawienie 2 sakramentów - chrztu i komunii
-komunia pod dwiema postaciami
-zniesienie celibatu, kultu świętych i Maryi
- uproszczenie obrzędów religijnych
-rezygnacja z zakonów
- msza i biblia w języku narodowym
- głównym źródłem wiary biblia

luteranizm
- zerwanie z hierarchią kościelną
-pozostawienie 2 sakramentów - chrztu i komunii
-komunia pod dwiema postaciami
-zniesienie celibatu, kultu świętych i Maryi
- uproszczenie obrzędów religijnych
-rezygnacja z zakonów
- msza i biblia w języku narodowym
- głównym źródłem wiary biblia
13 4 13
2010-01-13T22:22:38+01:00
Anglikanizm:
odłam chrześcijaństwa, który powstał w anglii w XVI wieku
Zlikwidował on kościoły, przejał dobra kościelne, pozostawił chierarchię kościelną, zniósł celibat, zachował kult świętych.
Luteranizm:
chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra
Stanowił jeden z nurtów protestantyzmu i ewangelicyzmu.
Kalwinizm:
Jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich.Kalwinizm jest zaliczany do ewangelicyzmu historycznego.Kalwinizm zakazywał tańców i gier zabawnych, przez pokute i modlitwę człowiek miał zyskać łaskę boga, uproszczone zostały także obrzędy religijne.
8 2 8