Odpowiedzi

2010-01-13T22:47:17+01:00
A) siarczek sodu (I)
Powstaje z siarkowodoru H₂S, H-S-H, =S (II)
Na₂S
Sód jest 1-wartościowy (tworzy pojedyncze wiązanie), siarka jest 2,4 lub 6-wartościowa, ale tutaj ma 2 (tworzy dwa wiązania po jednym dla każdego Na
Na-S-Na
To, co jest określane piszemy na początku, czyli Na₂S, a nie SNa₂

b) chlorek glinu (III)
Powstaje z kwasu solnego HCl (H-Cl), -Cl (I)
Al (III), więc
AlCl₃

c) siarczan (VI) potasu, liczba (VI) tylko dla ułatwienia, siarczan oznacza, że S ma największą wartościowość. Pochodzi z kwasu siarkowego H₂SO₄, potas jest 1-wart. więc siarczan ma wzór;
K₂SO₄

d) siarczan (IV) wapnia, czyli siarczyn wapnia (II)
CaSO₃, powstaje z kwasu siarkawego H₂SO₃ (H-SO₃-H), =SO₃

e) fosforan (V) sodu (I)
powstaje z kwasu ortofosforowego H₃PO₄, ≡PO₄ (III), bo 5-2*4=-3
Na₃PO₄

f) azotan (V) magnezu (II)
Powstaje z kwasu azotowego HNO₃, -NO₃ (I), bo 5-3*2=-1
Mg(NO₃)₂

g) węglan wapnia (II)
Powstaje z kwasu węglowego H₂CO₃, =CO₃ (II), bo 4-3*2=-2
CaCO₃

Trochę trzeba zapamiętać, ale wiele można wyliczyć znając wartościowość z określonym znakiem +- i znając zasadę, że suma wartościowości w związku równa jest 0 (część pierwiastków związku dysponuje wolnymi elektronami np. tlen ma 2, więc wartościowość = -2, a część ma braki i chętnie uzupełnia elektrony od "kolegów", np glin, którego wartościowość = +3. Tlenek glinu musi mieć postać Al₂O₃, bo 2Al=+6, 3 O=-6, razem +6-6=0
2 5 2