Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T22:38:51+01:00
Choroba - jedno z podstawowych pojęć medycznych, ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia.

Naukami o chorobach są medycyna, weterynaria, fitopatologia (u roślin). Poznanie przyczyn chorób pozwala na zapobieganie im, czyli profilaktykę chorób.

Przebieg choroby
I. OKRES UTAJENIA (dla chorób zakaźnych OKRES WYLĘGANIA) Trwa od zadziałania czynnika chorobotwórczego do wystąpienia objawów.

II. OKRES ZWIASTUNÓW (prodromalny) Trwa od pojawienia się pierwszych objawów do pełnego rozwoju objawów klinicznych. Okres ten może kończyć się wyzdrowieniem, ponieważ mechanizmy obronne ustroju mogą być bardzo silne i zahamować rozwój choroby.

III. OKRES JAWNY To okres, w którym występują podstawowe objawy choroby:

podmiotowe (odczuwane przez pacjenta)
przedmiotowe (widoczne)
ogólne
miejscowe
Przebieg tego okresu zależy od reakcji ustroju na bodziec patologiczny. Pod względem nasilenia procesu chorobotwórczego dzielimy na:

ostre
podostre
przewlekłe
IV. ZEJŚCIE CHOROBY Możliwy:

powrót do zdrowia
przejście postaci ostrej w przewlekłą
wyzdrowienie z upośledzeniem sprawności
śmierć (przerwanie życia wszystkich narządów i tkanek)

Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy to czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie można jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. Przez dolegliwości rozumiemy przy tym doznania, które są przejawem nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji funkcji narządów.
1 5 1