Bardzo proszę o pomoc. Najlepsze oceniam :)znaczek/ oznacza kreskę ułamkową
zad1)
rozwiąż równanie:
a) 3(4x-2)-2(x-3)=10
b) (3x+4)x+3x=11+3x²-4
c)x/4-x/3=x/2-7
d) (x-3)/2-(2x-4)/3=(-2/3x+1)/4-1
zad 2)
Rozwiąż układy równań
to są układy:
a)
x+y=20
2x+3y=52
b)
2x+y=16
5x-6y=0
c)
x+y=50
x/2-y/3=0
d)
x/2-1,5-y=-3
x/3-y/2=1/3
e)
2(x+y)/3+8=4/3 (2x-y) - (x-2y)/2
(x+1)/3+1=(3-y)/4
f)
x/2+y/4=2x+3y-1/2
x(y-x)-6=y(x-1)-x(x+2)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T23:38:27+01:00
Zad1
a) 12x-6-2x+6=10
10x=10
x=1
b)3x² +4x=7+3x²
4x=7
x=⁷/₄
x=1¾
c)3x/12-4x/12=6x/12-7
-5x/12=-7 //*(-12/5)
x=84/5
x=16⅘
d)6(x-3)/12-4(2x-4)/12=3(-2/3x+1)/12-1
6x-18/12-8x+16/12+2x-3/12+1=0
wychodzi -4=0 ;/
Zad.2
a)x+y=20 =>x=20-y
2x+3y=52
2(20-y)+3y=52
40-2y+3y=52
y=12
x=20-12=8
b)2x+y=16 =>y=16-2x
5x-6y=0
5x-6(16-2x)=0
5x-96+12x=0
17x=96
x=96/17
y=16-2*96/17
y=272/17-192/17
y=80/17=4 12/17
c)x+y=50=>x=50-y
x/2-x/3=0 //*6
3x-2x=0
x=0
50-y=0
y=50
d)x/2-1,5-y=-3 //*10
x/3-y/2=1/3 //*6
5x-15-10y=-30
2x-3y=2
5x-10y=15 //:5
2x-3y=2
x=3+2y
2(3+2y)-3y=2
6+4y-3y=2
y=-4
x=3+2(-4)
x=3-8=-5
e)2(x+y)/3+8=4/3 (2x-y) - (x-2y)/2 //*6
(x+1)/3+1=(3-y)/4 //*12
4(x+y)+48=8(2x-y)-3(x-2y)
4(x+1)+12=3(3-y)
4x+4y+48=16x-8y-3x+6y
4x+4+12=9-3y
-9x-2y=-48 //:(-2)
4x+3y=-7
9/2x+y=24 =>y=24-9/2x
4x+3y=-7
4x+3(24-9/2x)=-7
4x+72-27/2x=-7
8/2x-27/2x=-79
19/2x=-79 //*2/19
x=-158/19
x=-8 6/19
y=24-9/2*(-158/19)
y=24+711/19
y=456/19+711/19
y=1167/19
y=61 8/19
f)x/2+y/4=2x+3y-1/2 //*4
x(y-x)-6=y(x-1)-x(x+2)
2x+y=8x+12y-2
xy-x²-6=xy-y-x²-2x =>y=-2x+6
-6x-11y=-2
-6x-11(-2x+6)=-2
-6x+22x-66=-2
16x=64 //16
x=4
y=-2*4+6
y=-8+6
y=-2

myślę że jest dobrze... ;)
1 1 1