Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-13T23:55:17+01:00
- uznanie "liberum veto" - umocnienie się magnaterii ( wykorzystywanie liberum veto do zrywania sejmów zgodnie z własnym interesem rodowym,
- decentralizacja władzy skutkiem zrywania sejmów (część uprawnień w zakresie uchwalania i pobierania podatków, powoływania niektórych urzędników. powoływania żołnierzy przejmują sejmiki ziemskie),
- dalsze ograniczenie władzy królewskiej - każda próba umocnienia władzy centralnej zamachem na wolność szlachecką,
- zwiększenie władzy hetmanów,
- decentralizacja skarbowości - przejęcie funkcji przez sejmiki, skutkiem tego: pusty skarb, brak funduszy na żołd dla wojska (ciągłe bunty i rokosze),
- decentralizacja sądownictwa - zrywanie Trybunału Koronnego i Litewskiego (brak instytucji odwoławczej - szlachta i magnateria stanowiły prawo we własnych majątkach),
magnateria kontrolując część sejmików skupiła znaczną władzę w obrębie swoich latyfundiów,
- brak silnej i prężnej, dobrze wyposażonej armii