Odpowiedzi

2010-01-13T23:57:43+01:00
Chyba są tu błędy danych, ponieważ nawet bez oporów ciało nie wzniesie się tak wysoko.
v=v₀-gt, gdy wzniesie się do maksimum, to v=0, wiec v₀=gt, t=v₀/g
h=gt²/2=gv₀²/(2g²)=v₀²/(2g)
Po wstawieniu danych:
h=40²/(2*10)=80m - do 5000m jeszcze daleko...
1 5 1