Rewolucja we francji
1.Na jakie grupy ( stany ) dzieliło się wtedy społeczeństwo Francji? Jak wyglądało życie ich przedstawicieli?
2.Co to były Stany Generalne? Dlaczego od 1614 roku nie były zwoływane we Francji? Dlaczego w 1789 roku Ludwik .XVI zdecydował się na zwołanie Stanów Generalnych?
3.Jaka zasada obrad i głosowania obowiązywała w Stanach Generalnych? Czego zażądali delegaci stanu trzeciego?
4.Co zrobili przedstawiciele stanu trzeciego gdy król nie wyraził na to żądanie zgody?
5.Dlaczego i kiedy tłumy Paryżan zaatakowały i zburzyły Bastylię? Co zapoczątkowało to wydarzenie?
6.Co głosiła uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w sierpniu 1789 roku Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela?
7. Kiedy francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstytucję ? Jaki ustrój wprowadziła ona we Francji?
8.Dlaczego król Ludwik XVI usiłował uciec za granicę? Jak zakończyła się próba ucieczki?
9.Kto przejął władzę we Francji w 1793 roku? Jakie stosował środki wobec przeciwników politycznych? Jakie przeprowadzili reformy?
10.Jak w lipcu 1794 roku zakończyły się rządy jakobinów

1

Odpowiedzi

2010-01-14T08:51:01+01:00
1.Społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany :
- duchowieństwo
- szlachtę
- mieszczan i chłopów.
Duchowieństwo i szlachta posiadały głównie przywileje , zwolnienie z wielu podatków czy dostęp do urzędów państwowych.Mieszczanie i chłopi płacili wysokie podatki.
2 .Stan Generalny ich zadaniem było zatwierdzenie zmian w podatkach proponowanych przez króla.Przedstawiciele stanu trzeciego nie chcieli jednak o tym rozmawiac . Większośc z nich żądała przeprowadzenia reform państwa.Ludwik XVI zwołał Stan Generalny poto aby podwyższyc podatki na prowadzone wojny i utrzymanie dworu.
3. Delegaci stanu trzeciego żądali od króla gruntownych reform państwa.Gdy król się na to nie zgodził w Paryżu wybuchła rewolucja.To wydarzenie zapoczatkowało iz przedstawiciele stanu trzeciego i duchowiństwo wspólnie utworzyli parlament nazwany Zgromadzeniem Narodowym.
5.Dnia 14 lipca 1789 tłum mieszczan opanował Bastylię - wiezienie w którym przetrzymywano przeciwników króla,a następnie zaczął ją burzyc. Król szybko jednak wycofał wojsko i zgodził się na wprowadzenie reform.
6.Deklaracja praw człowieka i obywatela głosiła że wszyscy ludzie są wolni i równi wobec prawa.Mogą wyznawac religię i głosic swoje poglądy - o ile nie burzą one porządku państwowego.Mają też prawo do posiadania majatku,którego państwo nie może zagarnąc bez odszkodowania lub wyroku sądowego.W tekście pojawiły sie słowa Wolnośc , równośc , braterstwo.
7.W 1792 .Francja stała się wtedy republiką.Król stanął przed sąmem,oskarżony o zdradę ojczyzny.Skazano go na śmierc przez ścięcie na gilotynie.
8.Ludwik XVI wraz z rodziną próbował opuscic kraj, bo wtedy nastąpiło zwycięstwo rewolucji i masowo zaczeli ludzie wyjeżdzac z Francji w tym Ludwik XVI .Takie postępowanie króla sprawiło że zupełnie utracił on zaufanie -Francuzów , schwytano go i w 1791 r zmuszono do podpisania konstytucji.Odbierała mu ona większą częśc władzy i przekazywała w ręce parlamentu.
8 3 8