Odpowiedzi

2010-01-16T21:04:57+01:00
Zimbawie
Cechy klimatu:
Na północy Zimbabwe panuje klimat równikowy suchy, zwrotnikowy na pozostałym obszarze. Od grudnia do marca trwa pora deszczowa. Średnia temperatura w najcieplejszych miesiącach (październik, listopad) wynosi 22-27 stopni Celsjusza, a w najchłodniejszych (czerwiec, lipiec) spada do 13-19 stopni Celsjusza.

Krajobraz:
Zimbabwe leży na płaskowyżach Matabele i Maszona, które wznoszą się od 1000 do 1600 m n.p.m. Krajobraz urozmaicają góry i dolina rzeki Limpopo. Najwyższy szczyt – Inyangani (2593 m n.p.m.). Rozbudowana sieć rzeczna. Najważniejsze rzeki: Zambezi, Limpopo i Sabi. Roślinność: sawanny i wiecznie zielone lasy górskie.

Republika Płd. Afryki
Klimat
W przeważającej części kraju występuje klimat zwrotnikowy kontynentalny, od skrajnie suchego na północnym zachodzie (wpływ zimnego Prądu Benguelskiego) do wilgotnego na wschodnim i południowo-wschodnim wybrzeżu (wpływ ciepłego Prądu Mozambickiego). Wybrzeża południowo-zachodnie charakteryzują się klimatem podzwrotnikowym morskim. Średnia temperatura w najchłodniejszym miesiącu waha się od ok. 14 stopni Celsjusza na zachodzie (sierpień) do 18 stopni Celsjusza na wschodzie (lipiec), a w najcieplejszym miesiącu (styczeń) odpowiednio od 17 do 25-27 stopni Celsjusza. Na wysokości powyżej 1200-1300 m n.p.m. zdarzają się przymrozki. Opady rozkładają się nierównomiernie: największe występują na południowo-wschodnim i wschodnim wybrzeżu (800-1000 mm) i w Górach Smoczych (do 2000 mm), najmniejsze (25-50 mm) - w północno-zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze ich średnia roczna suma wynosi 400-800 mm. Maksimum opadów przypada na okres od września do maja, a w klimacie podzwrotnikowym morskim od kwietnia do września.

Krajobraz:
Przeważającą część obszaru RPA zajmuje rozległy płaskowyż wznoszący się stopniowo ku wschodowi i południowi od 300 do 800 m n.p.m. do 1200-2000 m n.p.m. Na jego południowych krańcach ciągną się równoleżnikowo ułożone łańcuchy Gór Przylądkowych: Góry Czarne i Góry Długie. Wschodnią krawędź płaskowyżu ograniczają Góy Smocze o wysokości sięgającej do 3408 m n.p.m. (Njesuthi - najwyższy szczyt kraju). Niewielkie obszary nizinne występują tylko w pasie nadbrzeżnym; wybrzeża są słabo rozczłonkowane, często górzyste, z niewielką liczbą zatok. Główną rzekę Oranje cechują silne wahania wodostanów. W dolnym biegu podczas pory suchej wysycha ona prawie całkowicie. W zachodniej i północno-zachodniej części kraju występują rzeki okresowe, zwane rivierami oraz słone jeziora, zwane pan lub vloer.

Kongo
Klimat
Równikowy wybitnie wilgotny na północy (z temperaturą 25-27 stopni Celsjusza i całorocznymi opadami 1500 mm i więcej) przechodzi w podrównikowy wilgotny na południu i wybrzeżu (temperatura 22-27 stopni Celsjusza, opady 1200-1300 mm, z nasileniem od września do maja).

Krajobraz:
Kongo leży na płaskowyżu Bateke i w Kotlinie Konga. Wybrzeże o szerokości dochodzącej do 50 km to wąska nizina. Największa rzeka – Kongo. Roślinność: sawanny, lasy galeriowe i wilgotne równikowe; ponad 60% powierzchni kraju porastają lasy.


Niger
Klimat
Północ kraju znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego kontynentalnego suchego i skrajnie suchego. Część środkowa i południowa mają klimat podrównikowy suchy. Im dalej na południe kraju, tym klimat staje się wilgotniejszy. Średnia roczna suma opadów to na północy 20-50 mm, a na południu 600-800 mm. Temperatura w styczniu wynosi od 16-17 stopni Celsjusza na północy do 24 stopni Celsjusza na południu, a w najcieplejszym okresie (od kwietnia do lipca) odpowiednio od 32 do 34 stopni Celsjusza. Charakterystyczne są duże dobowe wahania temperatury. W obrębie Sahary i Sahelu występują długotrwałe susze. W zimie od Sahary wieje ciepły i bardzo suchy wiatr - harmatan - niosący duże ilości pyłu i piasku z pusytni.


Krajobraz:
Niger leży na Saharze. Sieć rzeczna słabo rozwinięta, głównie rzeki okresowe; jedyna rzeka stała to Niger. Roślinność: od pustynnej po sawanny z baobabami.


Egipt:
Klimat
Zmienia się pasami z północy na południe. Na wybrzeżu śródziemnomorskim panuje klimat podzwrotnikowy, a na pozostałym obszarze zwrotnikowy. Temperatury zimą wahają się od 5 do 22 stopni Celsjusza, a latem na południu kraju sięgają 41, a lokalnie nawet 50 stopni Celsjusza. Charakterystyczną cehcą terenów pustynnych są duże dobowe amplitudy temperatur. Podczas gdy w ciągu dnia piasek nagrzewa się do kilkudziesięciu stopni, w nocy nierzadko notuje się przymrozki. Opady na północy wynoszą 50-190 mm rocznie, a przy granicy z Sudanem występują nieregularnie, co kilka lat. Swoistym zjawiskiem jest silny, gorący wiatr, zwany chamsin, wiejący wiosną od strony pustyni i wywołujący uciążliwe burze pyłowe.

Krajobraz:
Egipt jest krajem o urozmaiconej rzeźbie terenu. Połowę granic państwa stanowią wybrzeża morskie. Morze Śródziemne (na północy) jest oddzielone od Zatoki Sueskiej Morza Czerwonego wąskim pasem lądu, który jednocześnie stanowi pomost łączący Afrykę i Azję. Wybrzeża Morza Śródziemnego sąsiadują bezpośrednio z terenami pustynnymi. Dominują pustynie kamieniste, żwirowe i solniska. Krajobraz jest urozmaicony dolinami licznych cieków okresowych, zwanych wadi, które dostarczają na obszary pustyń materiału żwirowego i piaszczystego. Jest on następnie modelowany przez wiatr i zmiany temperatury. Brzeg Morza Czerwonego ma charakter górzysty, co wynika z genezy tego basenu. Egipt jest przecięty przez dolinę Nilu, najdłuższej rzeki świata. Na terenie kraju nie jest ona zasilana żadnym stałym dopływem, przez co jej dolina jest wąska i dopiero przy ujściu tworzy rozległą deltę.


Tunezja
Klimat:
Klimat Tunezji jest zróżnicowany. Na północy panuje klimat podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego, natomiast na południu dominuje klimat zwrotnikowy suchy.

Krajobraz
Północna część kraju charakteryzuje się występowaniem podzwrotnikowych formacji roślinnych - wiecznie zielonych drzew i krzewów. W górach spotyka się endemiczne tuje numidzkie. Na obszarach stepowych i półpustynnych dominuje roślinność trawiasto-krzewowa. W strefie przejściowej między stepem a pustynią rośnie tamaryszek, a na obszarach saharyjskich - kolczaste krzewy i porosty. Świat zwierzęcy jest znacznie zdegradowany. W lasach, na północy, występują nieliczne pantery, a także dziki, górskie kozice oraz jelenie. Gatunki częściowo wytępione, objęte ochroną i powoli odtwarzane to gazela i lis północnoafrykański. Dość bogato reprezentowane są ptaki - obok pospolitych przepiórek, drozdów, bekasów, turkawek i kuropatw w Tunezji żyją gatunki charakterystyczne dla Afryki Północnej: skowronek saharyjski, orzeł, sęp i sokół.

Mam nadzieje że w jakiś sposób pomogłam. Pozdro!
4 5 4