Zadanie 1.Suma trzech liczb jest równa 210. Pierwsza liczba stanowi 4/5 drugiej a trzecia liczba jest średnią arytmetyczną pierwszej i drugiej. Jakie to liczby?

Zadanie 2.Egzamin testowy składał się z 20 zadań. Za każde poprawne rozwiązanie zadania uczeń otrzymywał 2 punkty a tracił 1 punkt za każde źle rozwiązane lub nierozwiązane zadanie. Po sprawdzeniu okazało się że uczeń otrzymał 16 punktów. Ile zadań uczeń rozwiązał poprawnie?

Zadanie 3.Oblicz długość boku kwadratu którego pole równe jest 64 cm kwadratowe .

Zadanie 4. Oblicz pole kwadratu którego przekątna ma długość 8 pierwiastek 2 cm.

Zadanie 5. Boki trójkąta mają długość 13 cm 13 cm i 10 cm. Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 6. Oblicz pole i obwód prostokąta jeżeli dane są: długość jednego z boków 8 cm i długość przekątnej 10 cm.

Fastem na teraz

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T11:15:22+01:00
1.Wydaje się proste...
X+Y+Z=210
X=⅘Y
Z=(⅘Y+X):2
⅘Y+⅘Y+⅘Y=210
X=70
Y=70
Z=70

2.Na logikę:
Jest 20 zadań. Rozpatrzmy wszystkie możliwości podkładając liczby: 20 poprawnych=40pkt 19 poprawnych=37pkt
Czyli za każdy błąd wychodzi o 3 pkt mniej. 40(max)-16=24 24:3 = 8
Miał 12 dobrze, 8 źle

3.Podstawówka :D
P=64cm²
P=a²
√64 = 8
Bok miał 8 cm

4.Jeżeli pole jest równe 1 cm² to jeden wzór to 2*√2 Jak jest 8√2 to znaczy, że pole jest 4 razy większe, czyli 4 cm²

5.Tego akurat nie potrafię...

6.Pole będzie równe 10*8:2(wzór na pole trójkąta) i potem razy 2, żeby wyszedł prostokąt(2 trójkąty). 10*8:2*2=80cm²
Jeżeli P=80cm², a bok ma 8 cm to drugi ma 10 cm. Obwód= 2*8cm + 2*10 cm=16+20=36cm
4 2 4
2010-01-15T12:39:36+01:00
Zad.5

P=1/2a*h
a=10
c=13
tw. pitagorasa:
a^2+b^2=c^2 => (1/2a^2)+h^2=c^2

5^2+h^2=13^2
25+h^2=169
h^2=169-25
h^2=144
h=12

P=5*12=60