1) Jakie informacje sąnajważniejsze na mapie samochodowej a, które na turystycznej?
2) Do czego służą mapy?
3) Ukald południków i równoleżników na powierzchni Ziemi to....?
4)Układ południków i równoleżników przeniesionych na płaszczyznę mapy według określonego odwzorowania to...??
5) Przeniesienie wzajemnego położenia punktów z powierzchni kuli lub elipsody ziemskiej na płaszczyznę mapy z zastosowaniem określonych reguł matematycznych to...?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-27T14:50:59+02:00
1 mapa samochodowa -Zaznaczone są na niej drogi , autostrady i linie kolejowe.Umieszcza się tam informacje dotyczące długości poszczególnych odcinków w kilometrach i można odczytać odległości dzielące różne miejsca.
mapa turystyczna - zawiera informacje o różnych zabytkach przyrody i architektury, pamiątkach narodowych, drogach turystycznych, szlakach wycieczkowych, ścieżkach znakowanych np. rowerowych.
2 mapa służy do celów informacyjnych
3 siatka geograficzna
4 siatka kartograficzna