Średnica atomu wodoru jest około 10 do 5 razy większa od średnicy jego jądra. Wiedząc, że masa protonu m=1,00727647u, a masa elektronu m=0,00054858u,oszacuj:
a) gęstość jądra
b)gęstość atomu
c) ile razy średnia gęstość jądra jest większa od średniej gęstości atomu wodoru

1

Odpowiedzi

2010-01-14T10:45:11+01:00