Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T12:48:00+01:00
Uses CRT;
var a:integer;
for a:=1 to 10 do
begin
gotoxy(10,10);
Textcolor('Red');
Writeln(*);
DeLay(1000);
gotoxy(10,10);
Textcolor('Cyan');
Writeln(*);
end;