Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-14T11:13:21+01:00
Mapy ze względu na zakres przedstawionej treści można podzielić na dwa rodzaje:
- OGÓLNOGEOGRAFICZNE,
- TEMATYCZNE.
Treścią map ogólnogeograficznych jest ogólna charakterystyka przedstawionego terenu, Jeżeli mapa ta wykonana jest w dużej skali 1:200 000 lub większej to nosi nazwę topograficznej. Zaś mapy ogólnogeograficzne wykonane w podziałce mniejszej od 1:200 000 noszą nazwę map przeglądowych.
Na mapach tematycznych przedstawia się jeden lub kilka wybranych elementów. Ze względu na odrębność tematyczną i różny sposób przedstawienia treści.Mapy tematyczne dzielimy na:
- przyrodniczo-geograficzne;
- społeczno-gospodarcze,
Do przyrodniczo-geograficznych należą m.in. mapy klimatyczne, geologiczne, hydrograficzne, rozmieszczenie surowców mineralnych, szaty roślinnej, świata zwierzęcego i wiele innych.
Do map społeczno-gospodarczych zaliczają się m.in. mapy zaludnienia, etnograficzne, polityczne, historyczne, komunikacyjne itp.
1 2 1