Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T12:19:31+01:00
Oblicz n-ty wyraz ciagu geometrycznego (an), jeśli: a₁=25, q=1/5, n=7

wzór nz n-ty wyraz ciągu geometrycznego:
an = a₁*q^(n-1)

^potęga
*mnożenie

czyli a₇=a₁ *q⁷⁻¹ =a₁*q⁶

a₇=25 *(⅕)⁶ = 25 *(⅕)²*(⅕)⁴ = 25 * 1/25 *(⅕)⁴ =
(skracam przez 25)=(⅕)⁴ =1/625
a₇ = 1/625
1 3 1
2010-01-14T12:21:55+01:00
A₁=25, q=1/5, n=7
Stosuję wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego
q^(n-1) - ozn. q do potęgi n-1

a7 = a1*q^(7-1)
a7 = 25*(1/5)^6
a7 = 5²* 5 ^(-6)
a7 = 5^(-4)
a7 = (625)^( -1)
a7 = 1/625
4 5 4