Odpowiedzi

2010-01-14T12:33:32+01:00
Hałas ma wpływ na zdrowie i kondycję człowieka. Jego działanie można rozpatrywać w trzech płaszczyznach:
· Bezpośrednie na ucho środkowe i wewnętrzne
· Pośrednie na układ nerwowy i psychikę
· Na zasadzie odruchu - na inne narządy
Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka objawia się :
-zmęczeniem
-gorszą wydajnością nauki
-trudnościami w skupieniu uwagi
-zaburzeniami orientacji
-drażliwością
-podwyższeniem ciśnienia krwi
-bólem i zawrotami głowy
-czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu
U małych dzieci hałas :
-budzi duży niepokój
-niepewność
-zagubienie
-powoduje płacz
...
HAŁAS :
– szkodliwe działanie na zdrowie ludności
– obniżenie sprawności i chęci działania oraz wydajności pracy
– negatywny wpływ na możliwość komunikowania się
– utrudnianie odbioru sygnałów optycznych
– u małych dzieci budzi niepokój
– zaburzenie orientacji
– obniżenie sprawności nauczania
– powodowanie lokalnych napięć i kłótni między ludźmi
– zwiększenie negatywnych uwarunkowań w pracy i komunikacji, powodujących wypadki
– rosnąca liczba zachorowań na głuchotę zawodową.
Hałas powodują pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego a w konsekwencji:
– utratę przez środowisko naturalne istotnej wartości, jaką jest cisza
– zmniejszenie (lub utratę) wartości terenów rekreacyjnych lub leczniczych
– zmianę zachowań ptaków i innych zwierząt (stany lękowe, zmiana siedlisk, zmniejszenie liczby składanych jaj, spadek mleczności zwierząt i inne).
Hałas powoduje także ujemne skutki gospodarcze, takie jak:
– pogorszenie jakości i przydatności terenów zagrożonych nadmiernym hałasem oraz zmniejszenie przydatności obiektów położonych na tych terenach
– absencję chorobową spowodowaną hałasem, z czym są związane koszty leczenia, przechodzenia na renty inwalidzkie, utrata pracowników
– pogorszenie jakości wyrobów (niezawodności, trwałości)
– utrudnienia w eksporcie wyrobów nie spełniających światowych wymagań ochrony przed hałasem.
O hałasie.
15 3 15
2010-01-14T12:34:42+01:00
-uszkodzenie słuchu..
-człowiek staje się bardziej agresywny
-hałas powoduje zmęczenie
-przynosi bóle
-zawroty głowy .. ;)
7 2 7