Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T22:09:06+01:00
Dane: A(-5,2), C(1,5), B(x,y), CD=[-2,-6]
Znając punk C i współrzędne wektora CD możemy obliczyć punkt D:
D(x,y)
-2=x₁-1 => x₁=-1
-6=y₁-5 => y₁=-1
Punkt D ma współrzędne (-1,-1)
Wiedząc że punkt D jest środkiem odcinka AB możemy wywnioskować, że wektory AD i DB są sobie równe.
Wyliczmy wektor AD:
AD=[x₂,y₂]=[-5+1;2+1]
AD=[-4,3]=DB
Wyliczmy punkt B:
-4=-1-x => x=3
3=-1-y => y=-4
B(3,-4)
Długość odcinka AB wynosi:
IABI=√[(3+5)²+(-4-2)²]=√(64+36)=√100=10

Odp.:Punkt B ma współrzędne (3,-4), a bok AB długość 10.
15 3 15