Odpowiedzi

2010-01-14T13:37:30+01:00
Pośrednimi przyczynami upadku republiki rzymskiej były:
-walka pomiędzy ugrupowaniami popularów i optymarów
- ogromne rozmiary państwa
- brak reform ustrojowych
- powstanie ploretariatu, czyli bezrolnej grupy społecznej nie posiadającej nic prócz potomstwa
-próba przeprowadzenia reform podjęta przez braci Grakchów (133-122 p.n.e.), która doprowadziła do bezpośredniej przyczyny czyli tzw. rewolucji rzymskiej.

8 3 8
2010-01-14T13:55:11+01:00
PRZYCZYNY UPADKU REPUBLIKI: Rzymsiej
Senat rzymski był przeciwny zmianom
Rozwój administracyjny nie nadążał za terytorialnym
Zwiększała się liczba plebsu
Kryzys finansowy państwa
Walka o władze między Gajuszem Juliuszem Cezarem i Gnejuszem Pompejuszem
-49r.p.n.e. - Juliusz Cezar przekracza Rubikon
-48r.p.n.e. - bitwa pod Farsallos- zwyciężył Cezar
-45r.p.n.e. - koniec wojny domowej
-15.III..44r. PRZED NASZĄ ERĄ. - śmierć Cezara
mYŚLE ŻE TO WYSTARCZY
35 3 35