Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T14:02:51+01:00
A-krawędź podstawy
b-krawędź boczna
d-przekątna podstawy
c-połowa przekątnej
4a+4b=40 //4
a+b=10 =>a=10-b
d/2=a√2/2 = (10-b)√2/2
d/2b=√2/3
(10-b)√2/2b=√2/3
2√2b=(10√2-√2b)3/2
2√2b=30√2-3√2b
5√2b=30√2 //:5√2
b=6cm
a=10-6=4 cm

Spr.4*4+4*6=40
16+24=40
40=40

c=d/2=2√2
H²=b²-c²
H²=6²-2√2²
H²=36-8
H²=28
H=2√7cm
V=1/3*a²*H
V=1/3*16*2√7
V=32√7/3cm³

jeśli pomogłam prosze naj... ;)
18 2 18