Przetłumacz:
1.What class is Erica in?
2.What lessons has she got on Wednesday?
3.Has she got lessons on Saturday?
4.What are PE,RE and ICT?
5.When has she got a double period of Marths?
6.How many students are in her class?
7.Whin science has she got this term?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T13:55:31+01:00
1. w jakiej klasie jest eRICA
2.JAKIE MA lekcje w srode
3. czy ona ma lekcje w sobote?
4.Jakie sa PE Re i ict?
5.Kiedy ona zaczyna drugi okres marths
6.jak duzo uczniów jest w jej klasie?
7. jakie oceny otrzymala na okres?
2010-01-14T14:03:32+01:00
1. Co klasa Ericy miała w ...
2. Jakie lekcje ona miała w środę?
3. Czy ona miała lekcje w środę?
4. Czy to wf, religia i informatyka?
5.Kiedy ona podwoiła oker matematyki?
6. Ile ucznów ma jej klasa?
7.Nauka zaszła w tym okresie( tutaj nie jestem pewna)
PS Mam nadzieję, że dobrze.
1 1 1
2010-01-14T14:09:09+01:00
1.What class is Erica in?
2.What lessons has she got on Wednesday?
3.Has she got lessons on Saturday?
4.What are PE,RE and ICT?
5.When has she got a double period of Marths?
6.How many students are in her class?
7.Whin science has she got this term?

1. W której klasie jest Erika?
2. Jakie lekcje będzie miała w środę?
3. Czy będzie miała lekcje w sobote?
4. Czym są PE,RE and ICT?
5. Kiedy zaczyna drugi okres Marths?
6. Jak wiele uczniów jest w jej klasie?
7. Jakie oceny otrzymala na okres?
1 5 1