Babcia miała w spiżarni 24 jednakowe słoiki z konfiturami. Każdy słoik jest zamknięty hermetycznie. Jest tam 5 słoików pełnych, 11 napełnionych do połowy i 8 napełnionych w 75%. Babcia chciała sprawiedliwie obdzielić 3 wnuków tak, aby każdy otrzymał tę samą liczbę słoików i taką samą ilość konfitur. Czy potrafisz pomuc babci? Ile rozwiązań ma to zadanie ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T14:25:12+01:00
Liczba słoików-24
ilość konfitur- 5*1+11*0,5+8*0,75=5+5,5+6=16,5

24/3=8
16,5/3=5,5

Każdy z wnuków ma otrzymać po 8 słoików i po 5,5 konfitur.

Np.
pierwszy: 1 pełny słoik, 3 słoiki napełnione do połowy, 4 słoiki napełnione do 3/4

drugi: 1 pełny słoik, 3 słoiki napełnione do połowy, 4 słoiki napełnione do 3/4

trzeci: 3 słoiki pełne, 5 słoików napełnionych do połowy

albo:
pierwszy: 2 pełne słoiki, 4 słoiki napełnione do połowy, 2 słoiki napełnione do 3/4

drugi: 2 pełne słoiki, 4 słoiki napełnione do połowy, 2 słoiki napełnione do 3/4

trzeci: 1 pełny słoik, 3 słoiki napełnione do połowy, 4 słoiki napełnione do
3/4


Jak widać powyżej są dwa rozwiązania tego zadania.
2 4 2