Zad1
Robotnicy kopali duł o długości 10m, szerokości 6m i głębokości 1,5m. Ile m³ ziemi wykopali robotnicy?

Zad2
Łąke w kształcie trapezu prostokątnego o wymiarach:podstawy 80m i 45m, wysokości 45m podzielono na dwie części wzdłuż przekątnej.Oblicz pole każdej części łaki.Czy istnieje tylko jedno rozwiązanie?

Zad3
Dzaiłka ma kształt kwadratu o boku 30m. Wzdłuż boków działki przy ogrodzeniu wytyczono ścieżke. Przy dwóch bokach działki ścieżka miała szerokość 0,5m a przy dwóch pozostałych 1,5m. Oblicz jaką część działki zajmuje ścieżka. Rozważ dwa przypadki.

Proszę o szybkie rozwiązanie bo ta praca jest na jutro i proszę o dokładne wyliczenie i do niektórych zadań potrzebne są rysunki.

2

Odpowiedzi

2010-01-14T14:21:14+01:00
2010-01-14T14:44:07+01:00
Zad1
a=10m
b=6m
h=1,5m
V=abh
V=10m×6m×1,5m
V=90m³

Zad2
PI=45m×45m/2
PI=45m²

PII=80m×45m/2
PII=1800m²

Odp:Istnieją dwa rozwiązania .

Zad3
a=30m
b=0,5m
c=1,5m

P=a²
P=900m²

1.
Pś=P-Pd
Pd=x×y
x=a-(b+c)
y=a-(b+c)
Pd=[a-(b+c)]²
Pd=[30m-(0,5m+1,5m)]²
Pd=(28m)²
Pd=784m²
Pś=900m²-784m²
Pś=116m²

116/900=12,(8)%

2.
Pś=P-Pd
Pd=x×y
x=a-2b
y=a-2c
Pd=(a-2b)(a-2c)
Pd=(30m-1m)(30m-3m)
Pd=29m×27m
Pd=783m²
Pś=900m²-783m²
Pś=117m²

117/900=13%