Odpowiedzi

2010-01-14T14:37:46+01:00
Uważam,że osoby anielskie są miłe i przyjazne. Kochają wszystkich ludzi, nie zważając na to, co robią. Podobnie, jak sam Pan Bóg nie grzeszą, są Mu oddane, chętnie pomagają. Zazwyczaj się nie ujawniają, pokazują się wtedy gdy człowiek błądzi. Wtedy próbują go nawrócić. Stworzone bez grzechu pierworodnego istoty w śnieżno białych szatach i o wielkich i ciepłych skrzydłach według mnie wspierają każdego człowieka, dbają o niego chodź czasami można tego nie przyuważyć. Przykładem tego mogą być mordercy, gwałciciele i inni zbrodniarze, o których mówi się, że Pan Bóg ich opuścił. To nie jest tak, On i ich słudzy(bo o nich właśnie mówimy)tak jak już wcześniej wspomniałem pragną być jak najbliżej wszystkich ludzi,nie patrząc na to, co uczynili. Pragną, aby każdy pracował nad tym co robi, gdyby pomagali wszystkim osobom świat byłby idealny. Przypomnijmy sobie(jeśli można to tak nazwać) historię dwóch braci, synów Adama i Ewy, Kaina i Abla. Jeden zamordował drugiego; widocznie Pan Bóg uważał wraz z anołami, że tak powinno być. PPostaci te są niesamowite.
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T14:54:13+01:00
Moje stanowisko względem postaci anielskich. (Rozprawka)

Czy wierzymy w boga? Na to pytanie, wydaje mi się, większość z nas odpowiedziałaby twierdząco. Niestety, wiele z nas nie traktuje poważnie przykazań kościoła katolickiego co zdaje się często przeczyć tej odpowiedzi. Bywa bowiem, że ludzie nie szanują drugiego człowieka oraz postaci Bożych nawet wówczas, gdy wychowany jest w wierze kościoła katolickiego. Wygląda na to, że anioły dla wielu ludzi nie przedstawią należytej wartości, podobnie jak dla wielu należytą wartością nie jest wiara.

I tu nasuwa się pewna refleksja. Stosunek człowieka do postaci anielskich jest wyrazem jego stosunku do wiary katolickiej. Spróbuję to uzasadnić kilkoma chociażby argumentami.

Pierwszy z nich związany jest z tradycją. W wielu krajach, w tym także w Polsce, istnieją dowody, że anioły pojawiały się również w kulturze (niektóre elementy tego kultu przetrwały do dziś).Stanowią one symbol nadziei i wiary w leprze jutro, są jednak wyjątki jak anioły śmierci które maja pomagać nam w przejściu do lepszego świata. Są uwieńczeniem ludzkiego trudu, mają wspierać nas w trudnych momentach. O aniołach pięknie pisał Teofil Lenartowicz
"Aniele! Pójdę za tobą,
Matkę i ojca zostawię,
I brata, z którym się bawię,
Nic a nic nie wezmę z sobą"

Obraz aniołów często pojawiał się w sztuce polskiej. Niektóre elementy tej tradycji kultywowane są w wielu domach do dziś między innymi modlitwa do anioła stróża.

Pośpiech dzisiejszych czasów spowodował, że często zapominamy o znaczeniu postaci anielskich w naszym życiu.

Anioły pojawiają się także w kartach tarota tzw. tarot anielski, ma to być połączenie wiedzy o aniołach z symboliką i mądrością tarota. Dzięki nim łatwiej ma nam być podejmować trudne życiowe decyzje i dostrzec nadzieję i rozwiązania trudnych sytuacji życiowych.

Nie mniej ważną rzeczą jest , by nie zapominać o aniołach. A jest to duża rzesza ludzi w każdym społeczeństwie. Którzy swoją wiarę traktują bardzo poważnie swoją wiarę, bez względu na zajmowane stanowisko czy status spoeczny.

Tak więc mając szacunek do aniołów, szanuję się wiarę katolicką i tych wszystkich, którzy w anioły wierzą.

W naszej frazeologii istnieje szereg wyrażeń przenośnych, w których utożsamia się po prostu anioła z dobrem i spokojem. Dla przykładu chociażby „Anioł nie człowiek” człowiek nadzwyczajnie dobry i uczynny. „Być grzecznym jak anioł” to osoba bardzo grzeczna i spokojna. I wreszcie „Spać jak anioł" spać bardzo cicho, spokojnie, mając minę bardzo spokojną i delikatną.

To, że stosunek człowieka do istot anielskich jest wyrazem jego stosunku do wiary w ogóle, można uzasadnić również na własnym przykładzie. Szanuję anioły, bo dzięki rodzicom wierzę w boga a anioły są częścią jego królestwa. Szanuję anioły, bo wiem, że dzięki nim nie brak mi wiary, nadziei i miłości.

Zdarza się jednak, że ludzie mają negatywny stosunek do wiary chrześcijańskiej. Nie traktują jej poważnie, nie wykonują uczciwie jej nakazów a co za tym idzie bezkrytycznej wiary w anioły. Niestety, nie stanowi one widocznie dla nich większej wartości, bo jeśliby tak było, ceniliby również anioły, dzięki którym mają "kontakt", pośredniczą z bogiem.

Myślę, że można powiedzieć, iż stosunek do aniołów jest w dużej mierze odzwierciedleniem naszego stosunku do wiary i wartości zakorzenionych w nas przez naszych rodziców.

4 3 4