Zadanie1
Podstawą graniastosłupa jest prostokąt o bokach 0,15 m i 1,2 dm.
Wysokość graniastosłupa jest równa sumie krawędzi podstawy.
Oblicz objętość i pole powierzchni tego graniastosłupa.
Zadanie2
Krawędź podstawy graniastosłupa o podstawie kwadratowej jest równa 6 cm, a jego objętość wynosi 180 cm3. Oblicz wysokość tego graniastosłupa.
Pomóżcie !!!

3

Odpowiedzi

2010-01-14T14:52:27+01:00
1m=100cm
1dm=10cm

a=15
b=12
h=54

2*(12*15)=360 cm
2*(12*54)=1296 cm
2*(15*54)=1620 cm

P=360+1296+1620=327 cm

V=Pp*h
V=350*56=20160 cm
2010-01-14T14:56:18+01:00
1.
o,15 m= 1,5 dm
V=1,5x1,2x(2x(1,5+1,2))= 1,5x1,2x(2x2,7)=1,5x1,2x5,4=1,8x5,4=9,72[dm³]

Pc=1,5x1,2+1,2x5,4+1,5x5,4x2=1,8+1,2x5,4+1,5x5,4x2=1,8+6,48+1,5x5,4x2= 1,2+6,48+8,1x2=7,68+8,1x2=15,78x2=31,56[dm²]
drugiego nie umiem, ale to jest chyba dobrze
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T14:58:38+01:00
Zad 1
0,15m=1,5dm
H-wysokość; v-objętość; Pp-pole podstawy; Pb=pole boczne; Pc-pole całkowite
H=1,5*2+1,2*2
H=3+2,4
H=5,4 dm

v=Pp*H
v=1,2*1,5*5,4
v= 9,72 dm3

Pp=1,2*1,5
Pp=1,8 dm2

Pb=5,4*1,2
Pb=6,48 dm2

Pc=2*Pp+4*Pb
Pc=2*1,8+4*6,48
Pc=3,6+25,92
Pc=29,52 dm2
Objętość wynosi 9,72 dm3, a pole 29,52 dm2

Zad 2
v=180cm3
v=Pp*H
Pp=6*6
Pp=36
180=36*H |:36
5=H
Wysokość wynosi 5cm.